موسسه تحقیقات چغندرقند
1 مهر ماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: انتخاب دکتر ولی اله یوسف آبادی به عنوان محقق نمونه کشوری: روابط عمومی موسسه , گزارش تصویری از مزارع چغندرقند درکالپوش استان سمنان: خبر گزاری ایرنا , خبرنامه چغندرقند شماره 47 ویژه خرداد ماه سال 1397 منتشر شد. : بخش تحقیقات به زراعی
شرح کامل خبر
کد خبر: 1011
عنوان :
حمایت از پیام رسان های اجتماعی و ایجاد مزیت رقابتی
تاریخ : 1397/2/22
منبع :
سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
متن :
به منظور حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی ، کلیه دستگاه ها ی داخلی موظفند در اسرع وقت هرگونه فعالیت ارائه خدمات خود را از طریق پیام رسان داخلی انجام دهند.
لینک :
لینک دانلود
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد