موسسه تحقیقات چغندرقند
1 مهر ماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: انتخاب دکتر ولی اله یوسف آبادی به عنوان محقق نمونه کشوری: روابط عمومی موسسه , گزارش تصویری از مزارع چغندرقند درکالپوش استان سمنان: خبر گزاری ایرنا , خبرنامه چغندرقند شماره 47 ویژه خرداد ماه سال 1397 منتشر شد. : بخش تحقیقات به زراعی
شرح کامل خبر
کد خبر: 1066
عنوان :
ارائه نظرات وپیشنهادات به ریاست محترم سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخ : 1397/5/21
منبع :
Areeo
متن :
بدین وسیله از شما همکار ، محقق و مدیر محترم درخواست می شود نظرات ، پیشنهادات و راه کارها و برنامه هایی که در شرایط موجود می تواند در تسریع تکمیل و یا برنامه ها و یا اولویت های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن وظایف محوله سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کمک نماید را به آدرس ذیل ارسال فرمایید.

pishnahad@areeo.ac.ir
لینک :
لینک خبر
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد