موسسه تحقیقات چغندرقند
3 اسفندماه 1396
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: دسترسی آنلاین به فیش های حقوقی و احکام در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان: بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , کتاب «زراعت چغندرقند» وارد بازار نشر شد: خبرگزراری ایکنا , سخنـــــراني علمي دکتر محمد سعید حسنونددر خصوص تاثیر قطع برگ بر کمیت و کیفیت چغندرقند پاییزه : بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
شرح کامل خبر
کد خبر: 973
عنوان :
بازدید نمایندگان شرکت بتاسید آلمان از مؤسسه از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
تاریخ : 1396/11/11
منبع :
روابط عمومی مؤسسه تحقیقات چغندرقند
متن :
پیرو درخواست شرکت بتاسید آلمان و براساس هماهنگی های به عمل آمده، جلسه ای در تاریخ 30/11/96 با حضور کارشناس شرکت بتاسید، نماینده شرکت مذکور در ایران، ریاست و معاونت پژوهشی مؤسسه و مسئول واحد روابط بین الملل مؤسسه در ستاد مؤسسه برگزار شد. در این جلسه، در خصوص وضعیت کشت چغندرقند در اروپا و ایران بحث و تبادل نظر انجام شد. سپس، وضعیت آزمایشات ارقام شرکت مذکور در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، بر ادامه همکاریهای علمی-تحقیقاتی بین مؤسسه و شرکت یاد شده تأکید شد.
لینک :
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد