موسسه تحقیقات چغندرقند
31 خردادماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مژده کاکوئی نژاد در خصوص "ارزیابی مقاومت به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه در ارقام و لاینهای چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی خانم دکتر سمر خیامیم در خصوص "مقایسه محیط های کشت در شرایط تنش شوری در گلخانه": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر اباذر رجبی در خصوص "ارزیابی هیبریدهای جدید چغندرقند از نظر تحمل به خشکی و ریزومانیا": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
شرح کامل خبر
کد خبر: 990
عنوان :
برگزاری روز مزرعه انتقال یافته های تحقیقاتی و چغندر علوفه ای در استان لرستان
تاریخ : 1396/12/20
منبع :
روابط عمومی مؤسسه
متن :
به گزارش روابط عمومی مؤسسه، طبق هماهنگی های به عمل آمده و با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با حضور کارشناسان ، مروجان و دامداران پیشرو شهرستان های ازنا و الیگودرز، روز پنج شنبه مورخ 17 اسفند ماه سال جاری، یک دوره برنامه روزمزرعه انتقال یافته های تحقیقاتی و چغندر علوفه ای و نحوه استفاده از آن در تغذیه دام توسط پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی بروجرد در محل پردیس آن مجموعه برگزار شد .
لینک :
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد