Sugar Beet Seed Institute
 
چغندرقند برای اولین بار به صورت نشای گلدانی در نقده کشت شد

ارومیه - ایرنا - سرپرست جهاد کشاورزی نقده گفت: چغندرقند برای اولین بار به صورت نشای گلدانی در چهار هزار مترمربع از اراضی این شهرستان کشت شد.
علی رفیعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با انجام این کشت، چهار نوبت در آبیاری صرفه جویی می شود و مصرف نهاده های تولید شامل آب، سموم دفع آفات گیاهی، علف کش های شیمیایی، عناصر غذایی و بذر مصرفی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: این نوع کشت در افزایش میزان آب در گیاه و کاهش سموم گیاهی بسیار موثر است.
به گزارش ایرنا چغندرقند محصول پُر آب بری است. این گیاه در بیشتر نقاط دنیا در فصل پاییز کشت می‌شود تا بیشترین حجم آب مورد نیاز خود را از باران‌های پاییزی تامین ‌کند و بخش کمی از آن، با آبیاری کشاورزان تامین ‌شود.
با این حال وقتی کشت این گیاه در اوایل دهه 1370 به آذربایجان غربی راه پیدا کرد، کشاورزان مجبور شدند آن را در بهار بکارند تا از سرمای شدید زمستان در امان بماند.
باران‌های بهاری اما کفاف آب مورد نیاز چغندر قند را نمی‌داد و کشاورزان از آبیاری بیشتری برای زمین‌های خود استفاده ‌کردند .
در این میان کشت نشای گلخانه ای چغندرقند کمک شایانی در مصرف بی رویه آب و سموم کشاوزی می‌شود.

منبع :
خبر گزاری ایرنا
تاریخ :
1398/2/7
لینک:
لینک خبر
آدرس موسسه : کرج, بلوار شهید فهمیده, مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند
صندوق پستی : 31585-4114
تلفن : 0098-026-32702613
نمابر : 0098-026-32706002
پست الکترونیک : http://www.sbsi.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد