Sugar Beet Seed Institute
 
چغندرقند نخستین بار به صورت نشایی در بوکان کشت شد

مهاباد- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی بوکان گفت: چغندرقند برای نخستین بار به صورت نشایی در زمین های کشاورزی این شهرستان کشت شد.
اسکندر عبدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای نخستین بار پنج هکتار از اراضی این شهرستان در سال زراعی جاری توسط یکی از کارشناسان بازنشسته این سازمان به خزانه کشت نشایی چغندر قند اختصاص پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این پنج هکتار نشای کاشته شده در بوکان برای پوشش ۵۲ هکتار چغندرقند نشایی به کار می‌رود، اضافه کرد: در حال حاضر کاشت نشایی چغندر با ۲ دستگاه ۶ ردیفه در این شهرستان آغاز شده است و در کمتر از سه هفته کار کاشت آنها به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد: سال گذشته و برای نخستین بار در آذربایجان غربی در این شهرستان ۹ هکتار به کشت نشایی چغندر احتصاص یافته بود که نشای آن از خراسان رضویی به بوکان منتقل شده بود که امسال با کاشت نشایی در این شهرستان هزینه حمل و نقل آن نیز برای کشاورزان کاهش پیدا کرده است.

وی میانگین برداشت چغندر قند از کشت نشایی در سال گذشته در بوکان را ۷۵ تن در هکتار و عیار آن را ۱۶ اعلام کرد و افزود: از مجموع ۹ هکتار چغندرقند نشایی سال گذشته بیش از ۷۰۰ تن محصول برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان در خصوص مزایای کشت نشایی چغندر اظهار داشت: در این شیوه کشت، تعداد دفعات آبیاری به پنج تا ۶ نوبت در زراعت چغندرقند کاهش یافته است که به صرفه جویی ۵۰ درصدی در مصرف آب منجر می‌شود.

منبع :
خبرگزاری ایرنا
تاریخ :
1398/4/2
لینک:
لینک خبر
آدرس موسسه : کرج, بلوار شهید فهمیده, مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند
صندوق پستی : 31585-4114
تلفن : 0098-026-32702613
نمابر : 0098-026-32706002
پست الکترونیک : http://www.sbsi.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد