Sugar Beet Seed Institute
 
گزارش بازدید کارشناس و نماینده شرکت Lion seeds ایتالیا از موسسه تحقیقات چغندرقند

به گزارش روابط عمومی موسسه و به نقل از واحد روابط بین الملل موسسه تحقیقات چغندرقند، در راستای گسترش ارتباطات و همکاری های بین المللی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، آقای دومنیکو پرویدی کارشناس ارشد و مدیر اجرایی شرکت Lion seeds ایتالیا و آقای مهندس ارجمند نماینده شرکت مذکور در ایران از تاریخ ۱ لغایت ۵ تیر ۱۳۹۸ از امکانات و توانمندی های موسسه تحقیقات چغندرقند در ایستگاه تحقیقات مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج بازدید کردند.

در این بازدید، توضیحات لازم در خصوص تولید بذر در قطعات کیج و ایزوله، آزمایشات بهزراعی و بهنژادی و کارخانه بوجاری بذر منوژرم به بازدید کنندگان ارائه شد. گروه همچنین در تاریخ ۲ تیر از ایستگاه تولید بذر و کارخانه بوجاری بذر اردبیل بازدید به عمل آورد.

در ادامه، آزمایشات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی مورد بازدید قرار گرفت. در پایان در خصوص زمینه های همکاری مشترک بین مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند و شرکت Lion seeds نیز بحث و تبادل نظر انجام شد.

منبع :
روابط عمومی موسسه
تاریخ :
1398/4/10
لینک:
آدرس موسسه : کرج, بلوار شهید فهمیده, مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند
صندوق پستی : 31585-4114
تلفن : 0098-026-32702613
نمابر : 0098-026-32706002
پست الکترونیک : http://www.sbsi.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد