Sugar Beet Seed Institute
 
آغاز کشت نشائی چغندرقند در نیشابور

با هدف کاهش میزان مصرف آب و سموم شیمیایی کشت نشائی چغندر قند از امروز در شهرستان نیشابور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور امروز گفت: در این روش بخشی از طول دوره رشد محصول در خزانه و در مساحت بسیار محدودتری نسبت به کشت مستقیم بذر در مزرعه سپری می شود.
محمد علی فرهمند راد افزود: به همین علت در مصرف نهاده های تولید صرفه جویی می شود.

وی گفت: در این روش عملیات تنک مزرعه بطور 100 درصد و هزینه وجین علف های هرز نیز 50 درصد کاهش می یابد.

فرهمند راد افزود: آبیاری در مزرعه نسبت به کشت مستقیم در این روش 2 تا 3 نوبت به میزان 3 هزار و 500 متر مکعب در هکتار کاسته می شود.او گفت: هم اکنون کشت نشایی در 12 هکتار از اراضی شهرستان در بخش های مرکزی، زبرخان در حال اجراست.
فرهمن راد افزود: در راستای حمایت از این طرح ملی به ازای کاشت هر هکتار 30 میلیون یارانه پرداخت می شود.

منبع :
خبرگزاری صدا و سیما
تاریخ :
1398/4/29
لینک:
لینک خبر
آدرس موسسه : کرج, بلوار شهید فهمیده, مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند
صندوق پستی : 31585-4114
تلفن : 0098-026-32702613
نمابر : 0098-026-32706002
پست الکترونیک : http://www.sbsi.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد