Sugar Beet Seed Institute
 
برگزاری دوره آموزشی کشت پاییزه چغندرقند

به گزارش روابط عمومی موسسه، با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان به منظور توسعه و شناسایی مناطق مستعد کشت پاییزه چغندرقند در کشور، روز یکشنبه ۳ مرداد ۹۸ یک دوره کارگاه آموزشی در اصفهان برگزار شد.

این دوره که با حضور مسئولین پهنه شهرستانهای مناسب کشت پاییزه، کارشناسان کارخانه های قند اصفهان و نقش جهان و نمایندگانی از مدیریت ترویج و مراکز خدمات جهاد کشاورزی همراه بود آقایان دکتر مصطفی حسین پور و محسن بذرافشان دو تن از محققین و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند به منظور آشنایی با اصول علمی زراعت پاییزه چغندرقند جهت ترویج و توسعه این کشت در مناطق مستعد استان برای شرکت کنندگان سخنرانی نمودند.

منبع :
روابط عمومی موسسه
تاریخ :
1398/6/4
لینک:
آدرس موسسه : کرج, بلوار شهید فهمیده, مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند
صندوق پستی : 31585-4114
تلفن : 0098-026-32702613
نمابر : 0098-026-32706002
پست الکترونیک : http://www.sbsi.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد