موسسه تحقیقات چغندرقند
1 اردیبهشت ماه 1398
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی آقای دکتر مهدی حسنی در خصوص " واکاوی مولکولی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , اعلام شماره پیام کوتاه دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی : Areeo , اهدای لوح تقدیر به همکار سابق مؤسسه تخقیقات چغندرقند از سوی وزیر جهاد کشاورزی: روابط عمومی موسسه
تاریخچه موسسه

جمهوري اسلامي ايران كشوري با مساحت بيش از 164 ميليون هكتار مي باشد. ارتفاع از سطح دريا 25 تا 5600 متر است و دما از C◦30- تا C◦50+ مي باشد. دو منبع تأمين شكر در كشور، چغندرقند و نيشكر است. توليد كل سالانه شكر در كشور به 5/1-2/1 ميليون تن مي رسد كه 60% آن از چغندرقند و بقيه از نيشكر است. متوسط سطح زيركشت سالانه چغندرقند حدود 180000-150000 هكتار مي باشد.

سال 1273 با احداث اولين كارخانه قند در كهريزك صنعت قند كشـــــور پايه گذاري گرديد ولي به واسطه اعمال نظركشورهاي خارجي بهره برداري از كارخانه مذكور تا سال 1310 به تعويق افتاد.چغندركاري در ايران در سال 1310 آغاز و اوليــــن محصـول آن بصورت42 تن شـكردركـارخانه قـند كهريزك توليد گرديد.بموازات افزايش مصرف قندوشكر كارخانه هاي جديد احداث, كشت چغندرقند توسعه يافت .

در بدوامرتمامي بذور موردنياز كارخانجات قند داخلي از كشورهاي آلمان روسيه شوروي لهستان وچكسلواكي خريداري ميشد وبذور وارده بدون ارزيابي زراعي و تكنولوژيك تنها بر اساس معـرفي فروشنده بين كارخانجات توزيع ميگرديد. خريد بذر چغندرقنـد از خارج ضمن اينكه مستلزم صرف هزينه هاي گزاف بود صنعت قند كشور رانيز وابسته نمـوده وهمچنين شرايط ثابتي در امور تهيه بذراز خارج حاكم نبود. بدين لحـاظ اداره كل فلاحت درسال 1314 ماموريت يافت كه حداكثر به مدت 5 ســال بـــذورمورد نيازو متناسب با شرايط آب و هوايي كشور را در داخل تهيه نمايد.اقدامات اوليه تهيه بذرچغندرقند درداخل كشور زمينه اصـــلي تاسيس تشكيلات مستقلي را فراهم آورد كه امروزه تحت عنوان موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذرچغندرقند وظايف متعـددي را در رابطه با چغندرقند به عهده دارد.

در سال 1319 بنگاه بذر چغندرقند تأسيس شد و در سال 1367 به موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند تغيير يافت. ساختمان اصلي اين موسسه در كرج، در فاصله 35 كيلومتري غرب تهران واقع است. اين موسسه شامل 6 بخش تحقيقاتي و 8 آزمايشگاه مي باشد و 13 ايستگاه تحقيقاتي واقع در مناطق توليد چغندرقند در سراسر كشور را زير نظر دارد.

با بيش از 70 سال تجربه در بهنژادي و تهيه ارقام اصلاح شده چغندرقند، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند تنها مركز تحقيقاتي پيشرو در منطقه است. امكانات فراوان و سطوح زير كشت وسيعي در اختيار اين موسسه مي باشد آن را جزو مؤسسات معتبر توليد بذر در خاورميانه قرار داده است بطوريكه توانايي بالايي در انواع مختلف ارقام اصلاح شده با قيمتهاي قابل رقابت در مقادير مناسب و مورد نياز را دارد.

 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد